Adunk, hogy nyerhess

2019. szeptember 27. - 09:00
Férőhelyek száma: 
48

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) és a Business Network International (BNI) Adunk, hogy nyerhess címmel worshop-ot tart.

Időpont: 2019. szeptember 27-én 9:00 óra

Helyszín: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

      (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) Baross terem

Program:

08:20 – 08:45         Regisztráció

09:00 – 09:10         Köszöntő, bemutatkozás

09:10 – 09:30         Oktatás – kapcsolatok, networking, ajánlások

09:30 – 10:00         Hogyan építs kapcsolatot bemutatkozással?

10:00 – 10:30         Oktatás – networking stratégiák

10:30 – 11:00         Kötetlenül egymás közt

 

A részvétel regisztrációhoz és regisztrációs díj befizetéséhez kötött. Regisztrációs díj: 2000 Ft+ÁFA. Regisztráció lezárása 2019. szeptember 25. 12:00 óra. A résztvevők létszáma korlátozott, a regisztrációt a részvételi díj befizetését követően igazoljuk vissza. Közleményben kérjük feltüntetni: „BKIK workshop”

 

A BKIK által szervezett rendezvények, konferenciák, szakmai programok lebonyolítása során a résztvevők (érintettek) regisztrálása, azonosítása érdekében és a résztvevőkkel történő kapcsolattartás, továbbá pénzügyi teljesítés esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. számú törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése céljából a BKIK adatkezelőként közvetlenül az érintettől származó adatokat rögzít, tárol, továbbíthat, felhasznál vagy töröl.

A személyes adatok megadása az éritett döntésén múlik. A hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy teljes név és e-mail cím (és fizetős rendezvény esetén a számlázási adatok) hiányában a regisztrációt nem tudjuk elfogadni.

„A rendezvényeken a BKIK kép- és/vagy hangfelvételt készít(het). Ebben az esetben ezeket a személyes adatokat a BKIK kezeli. A BKIK ezeket a személyes adatokat a rendezvényen elhangzott előadások, hozzászólások archiválása céljából kezeli, illetve azokat a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a "Gkt.") 9.-11. §-iban meghatározott kamarai feladatok teljesítéséhez használja fel és veszi figyelembe. A kép- és/vagy hangfelvétel a BKIK online felületein (honlapján), tájékoztatóiban és egyéb kiadványaiban a rendezvényről történő tájékoztatás, illetve a BKIK által jövőben szervezett rendezvények népszerűsítése érdekében is felhasználható. Ez esetben a BKIK kiemelten figyel arra, hogy a fényképfelvételen szereplő egyes személyeket ne emelje ki, azokat a hallgatóság tagjaiként szerepeltesse.

A BKIK által készített kép- és/vagy hangfelvétel adatkezelésének jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása.

A BKIK a kép- és/vagy hangfelvételt archiválás céljából 5 (öt) év, kamarai feladatok teljesítése céljából 3 (három) év, rendezvényről történő tájékoztatás, más rendezvények népszerűsítése céljából 2 (két) év időtartamban kezeli, azzal, hogy amennyiben a kép nyomtatott sajtótermékben szerepel, a sajtótermék ezen 2 (két) éves időtartamon túl is elérhető lehet, amennyiben annak tartalma még akkor releváns.

A BKIK a rendezvénnyel kapcsolatosan felvett vagy rögzített személyes adatot - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - harmadik személy részére nem továbbít, nem ad át, az adatok kezelése a BKIK székhelyén történik.

Azzal, hogy Ön a rendezvényre regisztrál és azon részt vesz, tudomásul veszi és kijelenti, hogy az adatkezeléshez - ahol és amennyiben ez szükséges - tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja.”

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos minden további információ, így különösen az érintetti jogok ismertetése megtalálható a honlapunkon: www.bkik.hu szereplő adatvédelmi nyilatkozatban.

Adunk, hogy nyerhess